Historia zmian strony "Statut SPZZOD"

 1. Tytuł: Statut SPZZOD

  Obowiązywała od 2018-04-23 12:50:29 do teraz

  Zmianę wprowadził: Katarzyna Zielińska

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "schemat organizacyjny SPZZOD w Augustowie.pdf".

 2. Tytuł: Statut SPZZOD

  Obowiązywała od 2018-04-19 10:35:03 do 2018-04-23 12:50:29

  Zmianę wprowadził: Katarzyna Zielińska

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 3. Tytuł: Statut SPZZOD

  Obowiązywała od 2018-01-26 08:52:36 do 2018-04-19 10:35:03

  Zmianę wprowadził: Ewelina Halicka

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.