Historia zmian strony "Kontrakty"

  1. Tytuł: Kontrakty

    Obowiązywała od 2018-01-26 10:11:34 do teraz

    Zmianę wprowadził: Ewelina Halicka

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Nowy Microsoft Word Document.docx". Usunięcie załącznika "Nowy Microsoft Word Document.docx ". Dodanie pliku "Kontrakt 2016.docx". Dodanie pliku "Kontrakt 2015.docx". Dodanie pliku "Kontrakt 2014.docx". Dodanie pliku "Kontrakt 2013.docx". Dodanie pliku "Kontrakt 2012.docx". Dodanie pliku "Kontrakt 2011.docx". Dodanie pliku "Kontrakt 2010.docx". Dodanie pliku "Kontrakt 2009.docx".