Informacje ogólne o SPZZOD

 

Dyrektor - mgr Krystyna Wilczewska

Główna księgowa - mgr Justyna Puciłowska

Pielęgniarka koordynująca - Bożena Raszkiewicz

Rada Społeczna


Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez:

1. Ustawę z dn. 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. poz. 654, z późn. zm.)

2. Ustawę z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25.06.2012 w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

4. Plan finansowy zakładu ustalony przez Dyrektora.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

2. Wpłaty pacjentów na podstawie przepisów art. 34a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30.12.1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjne -opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, póz. 1265)

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Wytwarzający/odpowiadający: SPZZOD

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Katarzyna Zielińska

Modyfikujący: Katarzyna Zielińska

Data modyfikacji: 2019-02-06

Opublikował: Katarzyna Zielińska

Data publikacji: 2018-01-23

Rejestr zmian