Uchwała z roku 2010

UCHWAŁA NR 17/01/2010 Rady Społecznej przy SP ZZOD w Augustowie

z dnia 18.01.2010 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie dotyczącego zaopiniowania planu finansowego na rok 2010.

Na podstawie art. 46 pkt. l. lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U . z 1991 r. nr 91, póz. 408 z późn. zm.) oraz § 16. Ust. 2 pkt. 3 Statutu SP ZZOD w Augustowie, uchwala się, co następuje:

  • 1. Rada Społeczna przy SP ZZOD w Augustowie pozytywnie opiniuje wniosek dyrektora SP ZZOD W Augustowie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie w sprawie zaopiniowania planu finansowego SP ZZOD na rok 2010.
  • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Społecznej

przy SPZZOD w Augustowie.

Dariusz Bednarczyk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Wytwarzający/odpowiadający: SPZZOD

Data wytworzenia: 2010-03-15

Wprowadzający: Ewelina Halicka

Modyfikujący: Ewelina Halicka

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Ewelina Halicka

Data publikacji: 2018-01-25

Rejestr zmian