Decyzja o wpisie do rejestru

Białystok, 2001-04-17

WS.IV.8011-20 00318/1/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, póz. 408 z póżn. zm.)

orzeka się

o wpisaniu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 20 00318 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej z siedzibą w Augustowie, ui I Pułku Ułanów Krechowieckich 17.

W Księdze Rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej wpisuje się:

w Dziale I - Oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej

w rubryce 1-2000318

w rubryce 2-17 kwietnia 2001 r.

w rubryce 6-2

w rubryce 7 - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

w rubryce 8 - SP ZZOD

w rubryce 9-200101 l

w rubryce 10 - ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17

16-300 Augustów w rubryce 14 - 32

w rubryce 15 - Rada Powiatu w Augustowie w rubryce 16 - Krystyna Wilczewska w rubryce 17-2 stycznia 2001 r. w rubryce 19-12 kwietnia 2001 r. w rubryce 20 - 29 grudnia 2000 r.

w Dziale II - Jednostki organizacyjne zakładu

w rubryce 1-2 stycznia 2001 r.

w rubryce 3-O l, 02, 03

w rubryce 4-1

w rubryce 5 - Zakład Pielęgnacyjne - Opiekuńczy

Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej

Zakład Opieki Domowej w rubryce 6-200101 l

w Dziale V - Personel medyczny w rubryce 1-11 w rubryce 2-12 w rubryce 3-12

UZASADNIENIE

Stwierdza się, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej z siedzibą w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17, spełnia wymagania określone w art. 9-11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej:

  • posiada pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom umożliwiającym udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • kierownik zakładu oraz osoby udzielające świadczeń posiadają odpowiednie kwalifikacje,
  • ustrój zakładu jest określony przez statut.

Zmianę profilu działania zakładu mającą istotne znaczenie dla zaspokajania potrzeb zdrowotnych ludności objętej usługami zakładu należy zgłosić Wojewodzie Podlaskiemu w terminie 14 dni od daty dokonania zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

  1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17
  2. Rada Powiatu w Augustowie
  3. a/a

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Wytwarzający/odpowiadający: SPZZOD

Data wytworzenia: 2005-06-16

Wprowadzający: Ewelina Halicka

Modyfikujący: Ewelina Halicka

Data modyfikacji: 2018-01-26

Opublikował: Ewelina Halicka

Data publikacji: 2018-01-24

Rejestr zmian